Sẽ điều chỉnh lại một số quy định về thuế cho doanh nghiệp

Mặc dù Chính phủ đã có một số biện pháp tạm thời như giãn, giảm một số sắc thuế, nhưng những biện pháp này chưa thể giải quyết triệt để các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp.

Bạn muốn sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập phải không? Hãy Click vào đây

Bạn muốn download phần mềm kế toán FTS Accouting miễn phí phải không? Hãy click vào đây

Trưởng tiểu ban Thuế thuộc Nhóm sản xuất và phân phối, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, bà Đinh Quỳnh Vân cho rằng, hiện vẫn tồn tại một số thay đổi trong chính sách thuế, gây ra lo ngại cho doanh nghiệp. Việc ban hành và thực hiện các luật thuế mới cùng lúc với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng tạo ra khá nhiều áp lực cho doanh nghiệp.

Hiện tại, vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm, trong đó điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN đang gây một số thắc mắc cho doanh nghiệp. Theo quy định, công ty TNHH mới thành lập, mà người có số vốn góp cao nhất đã đầu tư vào dự án đang hoạt động thì sẽ không được hưởng ưu đãi thuế dành cho “các doanh nghiệp mới thành lập”. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, Chính phủ đang khuyến khích đầu tư mở rộng sản xuất, nhưng theo Luật Thuế TNDN , đầu tư mở rộng không còn được ưu đãi thuế. Với điều kiện chặt chẽ về ưu đãi thuế cho doanh nghiệp mới thành lập sẽ không tạo động lực khuyến khích đầu tư.

“Chúng tôi thấy điều khoản này vô lý, tạo ra sự bất bình đẳng cho chủ đầu tư và nhà đầu tư lớn lại chịu thiệt thòi hơn”, bà Vân kiến nghị.

Cũng việc áp dụng ưu đãi thuế TNDN, nhiều doanh nghiệp cho rằng, quy định mới của Bộ Tài chính “doanh nghiệp đang được hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN theo giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp, nhưng không được hưởng thuế suất ưu đãi thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế cho thời gian còn lại, từ kỳ tính thuế năm 2009 được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%”, trong khi không có điều khoản nào quy định về việc một doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi theo luật cũ nhưng đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo luật mới thì có được áp dụng hay không?

Ông Nguyễn Văn Phụng, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đang xem xét để điều chỉnh lại một số trường hợp doanh nghiệp đầu tư mở rộng trong Luật Thuế TNDN.

Theo Thông tư 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính, “các khoản tiền thưởng cho người lao động không mang tính chất tiền lương, các khoản thưởng không được ghi cụ thể điều kiện hưởng trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể” thì không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Đây là vấn đề được các doanh nghiệp kiến nghị tại nhiều cuộc họp trước, nhưng vẫn chưa được giải quyết trong quy định mới. Trả lời vấn đề này, ông Phụng cho rằng, về chi phí tiền thưởng cho cán bộ, công nhân viên, Bộ Tài chính không hạn chế doanh nghiệp chi thưởng cho nhân viên, nhưng doanh nghiệp cần phải công khai rõ ràng các khoản chi này.

Với những thắc mắc về thuế nhà thầu liên quan đến Thông tư số 134/2008/TT-BTC có có hiệu lực từ ngày 1/1/2009 thay thế Thông tư số 05/2005/TT-BTC, ông Phụng cho biết, Bộ Tài chính đã chuẩn bị hướng dẫn những dự án triển khai và đấu thầu trước tháng 2/2009 sẽ theo quy định cũ, còn trở về sau, phương pháp nộp thuế thay đổi theo hướng dẫn mới.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng một lần nữa đề nghị Bộ Tài chính xem xét lại vấn đề khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị và đề xuất xoá bỏ toàn bộ chi phí này.

Bạn muốn sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập phải không? Hãy Click vào đây

Bạn muốn download phần mềm kế toán FTS Accouting miễn phí phải không? Hãy click vào đây