Chủ tịch ngân hàng không kiêm giám đốc

Chức danh chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT), tổng giám đốc… trong các
ngân hàng (NH) không được kiêm nhiệm và những người này sẽ độc lập hơn
trong điều hành và quản trị NH.

Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí phải không? Hãy click vào đây

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/E3/C8/sbv.jpg

Đó
là một trong những điểm mới trong Nghị định 59 của Chính phủ về tổ chức
và hoạt động của NH thương mại
vừa được ban hành và có hiệu lực từ ngày
15/9. Theo các chuyên gia NH, văn bản pháp lý này sẽ giúp hệ thống NH
Việt

Nam hội nhập sâu hơn và hoạt động giám sát sẽ có tính độc lập hơn.

Lãnh
đạo một số NH cổ phần cho rằng thời gian qua do quy mô nhiều NH còn
nhỏ, không ít NH chuyển đổi mô hình từ nông thôn lên NH đô thị còn
thiếu nhân sự, nên công tác quản trị chưa chuẩn mực. Một số NH phải sử
dụng một lao động cho nhiều chức danh khác nhau để giảm chi phí. Nhiều
doanh nghiệp đã góp vốn cổ phần vào NH, khi tỉ lệ vốn sở hữu tăng lên,
doanh nghiệp này yêu cầu có vị trí quản trị trong NH. Nếu tình trạng
này kéo dài, việc quản trị NH sẽ khó tránh khỏi thiếu minh bạch, không
đảm bảo an toàn cho hoạt động NH.

Chưa
kể lãnh đạo một số NH cổ phần nhỏ kiêm thêm nhiều chức danh trong và
ngoài NH mình đang quản lý, ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị
NH. Có chủ tịch HĐQT của một NH cổ phần ở TP. HCM đang làm chủ trên
mười doanh nghiệp khác nhau, hoạt động trong những ngành khác nhau.

Với
Nghị định 59, chủ tịch HĐQT không được đồng thời là người điều hành NH
đó và các tổ chức tín dụng khác. Người thân thành viên HĐQT và tổng
giám đốc không được làm kế toán trưởng NH… Tổng giám đốc, phó tổng
giám đốc một NH không được đồng thời là người điều hành hoặc chủ tịch
HĐQT của tổ chức tín dụng đó và các doanh nghiệp khác, trừ trường hợp
công ty trực thuộc NH.

Tổng
giám đốc một NH phải hội đủ điều kiện ít nhất năm năm làm giám đốc đơn
vị trực thuộc NH thương mại. Một điểm mới đó là NH phải có thành viên
HĐQT độc lập, không nhất thiết có vốn nhưng có năng lực trong HĐQT.


thể thời gian đầu một số NH sẽ gặp khó khăn khi triển khai quy định
này. Tuy nhiên nếu vượt qua, việc quản trị NH sẽ chuyên nghiệp và chuẩn
mực hơn, không chỉ có lợi cho NH, khách hàng mà cả nền kinh tế.

Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí phải không? Hãy click vào đây

Kiểm toán trẻ theo TT