Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) – Bộ Tài chính được thành lập ngày 13/05/1991 theo Quyết định số 164 TC/TCCB của Bộ trưởng Bộ Tài chính. AASC là một trong hai tổ chức hợp pháp đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, thuế và xác định giá trị doanh nghiệp. Hiện nay, AASC có trụ sở chính đặt tại Hà Nội, chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh.

Thực hiện các cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO), AASC đã chuyển đổi thành công từ Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính thành Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên và là một trong 6 công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam có doanh thu hàng năm, có hệ thống khách hàng và có số lượng Kiểm toán viên và nhân viên lớn nhất hiện nay (47 Kiểm toán viên Nhà nước, 01 Kiểm toán viên có chứng chỉ ACCA của Vương quốc Anh, 08 Thẩm định viên về giá và trên 250 nhân viên). Trong suốt 19 năm hoạt động, dù dưới hình thức DNNN hay công ty TNHH, tôn chỉ hoạt động của AASC vẫn luôn là cung cấp những dịch vụ có chất lượng cao nhất vì lợi ích hợp pháp của khách hàng. Khách hàng của chúng tôi rất đa dạng, bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, thành phần kinh tế: Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty niêm yết, Công ty cổ phần, Ngân hàng thương mại, các Dự án có sử dụng vốn vay, vốn viện trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) và các tổ chức tín dụng quốc tế khác, các công trình đầu tư xây dựng cơ bản.

Do những thành tích và những đóng góp của AASC đối với ngành Tài chính, Kế toán và Kiểm toán Việt nam:

-  Ngày 27/07/2001 – Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 922/QĐ/TTg tặng thưởng Cờ thi đua và Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân.

-  Ngày 15/08/2001 – Chủ tịch nước đã có Quyết định số 586 KT/CT tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba cho AASC.

-  Ngày 22/12/2003 - Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1369/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen cho Tổng giám đốc công ty.

-  Ngày 05/07/2005 – Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 632/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen cho 02 tập thể phòng và một số cá nhân của Công ty.

-  Ngày 09/07/2005 – Chủ tịch nước đã có Quyết định số 737/2005/QĐ/CTN tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho AASC và Huân chương Lao động hạng Ba cho Giám đốc AASC.

-  Ngày 25/08/2005 – Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 860/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu: Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho một đồng chí phó Giám đốc AASC.

-  Ngày 25/10/2006 – Thủ tướng Chính Phủ đã có Quyết định số 1386/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen cho hai cá nhân công ty AASC.

-  Ngày 09/12/2008 – Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1789/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen cho tập thể phòng Kiểm toán 3 và ba cá nhân.

-  Ngày 16/10/2009 – Thủ tướng chính phủ Quyết định tặng thưởng Bằng khen cho một cá nhân công ty AASC.

-  Ngày 30/11/2009 – Chủ tịch nước đã có Quyết định số 1911/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng ba cho phòng Kiểm toán 2 AASC.

AASC là Công ty kiểm toán độc lập đầu tiên và duy nhất của Việt Nam liên tục ba lần vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba. Ban Giám đốc Công ty, Phòng Kiểm toán 2 được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.