Việt Nam vay thêm 6 tỷ USD từ World Bank

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho biết, trong 3 năm tới Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ tài trợ cho Việt Nam khoảng 6 tỷ USD.

world-bank

Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí phải không? Hãy click vào đây!

Trong đó khoảng 3,2 tỷ USD là vốn vay ưu đãi (IDA) và khoảng 2,8 tỷ USD là vốn vay thương mại (IBRD). Để chuẩn bị cho việc giải ngân nguồn vốn này, WB đã có kễ hoạch trợ giúp Việt Nam làm tốt công tác chuẩn bị dự án và giải ngân.

Cụ thể, WB đã quyết định tài trợ cho Việt Nam một khoản vốn trị giá 100 triệu USD, thành lập một “quỹ chuẩn bị dự án”. Mục tiêu của dự án này là giải quyết nhu cầu vốn cho việc chuẩn bị các dự án như: lập báo cáo, mời thầu, thiết kế chi tiết… Đồng thời, cũng sẽ được sử dụng để tăng năng lực quản lý và xây dựng các thủ tục dự án của Việt Nam.

Theo Giám đốc WB tại Việt Nam, một trong những đặc điểm của việc thực hiện các dự án vay vốn của Việt Nam là thường giải ngân rất chậm. Trung bình mất gấn 9 năm. Riêng công tác chuẩn bị dự án cuãng mất từ 1,5 – 2 năm. Điều này khiến cho dự án thực hiện chậm, chi phí tăng lên do lạm phát và thời gian kéo dài, hiệu quả thực tế chậm phát huy. Vì vậy, để chuẩn bị tiệp nhận nguồn vốn lớn một cách hiệu quả, WB đã quyết định hỗ trợ Việt Nam công tác chuẩn bị dự án để thực hiện dự án nhanh và chất lượng tốt hơn.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cũng cho rằng, với sự trọ giúp này sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ giải ngân và thực hiện các dự án tốt hơn.

Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí phải không? Hãy click vào đây!

Kiểm Toán Trẻ (Theo VietnamNet)