Doanh nghiệp khi đưa hàng hóa vào nội địa để sửa chữa phải có công văn

haiquan3

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa của doanh nghiệp trong khu chế xuất đưa vào nội địa để sửa chữa?

Trả lời:

Ngày 02/08/2010, Tổng Cục Hải quan ban hành Công văn số 4277/TCHQ-GSQL hướng dẫn cụ thể một số điểm trong Công văn 7957/BTC-TCHQ ngày 18/06/2010 của Bộ Tài chính.

Theo đó, doanh nghiệp trong khu chế xuất khi đưa hàng hóa vào nội địa để sửa chữa phải có công văn đề nghị, trong đó có đăng ký thời hạn (tính từ ngày của công văn). Doanh nghiệp phải mở tờ khai theo quy định nếu thời hạn đăng ký quá 30 ngày, hoặc đưa đi sửa chữa qua thời hạn 30 ngày kể từ ngày có công văn đề nghị.

Trường hợp vi phạm thời hạn đã đăng ký với cơ quan hải quan thì xử lý theo quy định.

Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí FTS Accouting  phải không? Hãy click vào đây.

Nguồn Vacpa