Phế phẩm thu hồi là đá không sử dụng được thì định khoản như thế nào

Hỏi :  Em mới làm kế toán sản xuất có một số vấn đề không hiểu mong kiểm toán trẻ giúp đỡ em với !

Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí FTS Accouting  phải không? Hãy click vào đây.

Công ty em làm về chế biến than như sau: Nhập mua 1tấn than don cục, giá 800.000 đ/ tấn, chi phí lấy than, bốc dỡ vận chuyển từ cảng về kho, thuê bãi…là:395.000đ/tấn, Cân, thuê bãi:12.000đ/ tấn, chi phí nhân công sàng lọc: 100.000đ/ tấn. Sau khi cho vào máy sàng lọc thì thu được thành phảm gồm:
- Than cục xô:350 kg
- Than cám: 450 kg
- Đá: 190 kg
Tỷ lệ hao hụt:10%
Vậy cho em hỏi là: công ty em có phải lập định mức để nộp cho cơ quan thuế không? và em định khoản như thế này có đúng khônng
Nợ 152: 1.195.000
Có TK111,112: 1.195.000
Nợ TK 154( NC):100.000
Có TK111 :100.000
Nợ TK 154( SXC):12.000
Có TK 111 :12.000
Nợ TK 154(NVLTT): 1.195.000
Có TK152 :1.195.000
Khi nhập kho thành phẩm:
Nợ TK155:1.307.000
Có TK154:1.307.000

Vậy theo em thì không có sản phẩm dở dang phải không? và giá thành sản phẩm tính được là: 1.307.000 đ/tấn có đúng không? phế phẩm thu hồi là đá thì định khoản như thế nào?( đá không sử dụng được phải thuê xe đổ đi)

Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí FTS Accouting  phải không? Hãy click vào đây.

Đáp : Theo thông tư 130/2008-BTC

2.3. Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý.
Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh do doanh nghiệp tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng.

Trường hợp doanh nghiệp trong thời gian sản xuất kinh doanh có điều chỉnh bổ sung mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn cuối cùng của việc thông báo cho cơ quan thuế việc điều chỉnh, bổ sung mức tiêu hao là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành. Tức là bắt buộc phải nộp rồi !

Về việc hạch toán: (coi như tất cả bạn đã thanh toán bằng tiền mặt rồi):
Chi phí nguyên vật liệu:

Nợ TK 621: 800+395=1195 (như bạn nói thì có thể bạn mua về đem vào sản xuất luôn mà ko đi nhập kho nên đưa vào TK 621 luôn)
nợ tk 111: 1195

Chi phí sản xuất chung:
Nợ 627: 12 (mình thấy bạn đã để 12/tấn, có nghĩ là bạn đã phân bổ rồi)
có 111: 12

Chi phí nhân công:
Nợ 622: 100
Nợ 111: 100

sau đó tổng hợp chi phí lại:
nợ 154: (1195+12+100)
có 621: 1195
có 627: 12
có 622:100

Khi sản phẩm hoàn thành bạn ghi:
Nợ 155: 1195+12+100
có 154: 1195+12+100
ở đây có 2 điểm nên làm rõ:

1 là tỷ lệ hao hụt là 10%, như số liệu trên thì đã nằm trong tỷ lệ hao hụt nên ko cần hạch toán thêm (giá trị hao hụt này đã nằm trong 155 và sau đó khi bán ra sẽ đưa vào 632)
2 là đá là phế phẩm, đổ đi nên chỉ hạch toán chi phí tiêu hủy mà thôi!

Chúc bạn thành công !

Chúng tôi rất mong chờ những ý kiến , phản hồi cũng như góp ý của độc giả.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ : admin@ketoanviet.net.vn

Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí FTS Accouting  phải không? Hãy click vào đây.