Siết chặt thành lập công ty kiểm toán

Trước nhiều ý kiến khác nhau về các công ty kiểm toán độc lập, Tuổi trẻ đã có cuộc trao đổi với Ông Đặng Thái Hùng – Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính.

Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí FTS Accouting  phải không? Hãy click vào đây.

Ông Hùng cho biết:

Hiện tại có 162 công ty kiểm toán có quy mô tương đối khác nhau, trình độ kiểm toán viên cũng không tương đồng. Do vậy, chất lượng của các công ty này cũng rất khác nhau. Nhưng nói chung chất lượng kiểm toán cung cấp ngày càng được nâng cao do bản thân hệ thống văn bản pháp luật của ta ngày càng được hoàn thiện. So với trước đây mức độ trung thực của kiểm toán đã được nâng cao.

Tuy nhiên, không phủ nhận thực tế là có những công ty kiểm toán nhỏ, quy mô hẹp, kiểm toán viên thường xuyên thay đổi, biến động…Tỉ lệ nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên còn quá thấp, hay xáo trộn, không có điều kiện đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, chưa đủ vị thế và uy tín để thu hút các nhân sự có trình độ, giá phí kiểm toán thấp…Những khó khăn đó đã dẫn đến chất lượng dịch vụ của một số công ty kiểm toán nhỏ chưa đạt yêu cầu.

Nhiều công ty kiểm toán chỉ có ba kiểm toán viên?

Nhiều chuyên gia cho rằng việc chấp thuận điều kiện kinh doanh để cho các công ty kiểm toán hoạt động thời gian qua là dễ dàng. Các chuẩn mực kiểm toán tại Việt Nam cũng chưa theo được thông lệ thế giới?

Chiếu theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế thì việc cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp kiểm toán trong thời gian qua không phải dễ vì hiện tại chúng ta chỉ có 162 công ty kiểm toán với hơn 1.200 kiểm toán viên, so với nhu cầu của xã hội chúng ta cần mở rộng và tăng cường mới đáp ứng được. Tuy nhiên, cũng không thể chỉ phát triển số lượng mà đã đến lúc phải tăng cường quy mô của từng công ty để đảm bảo nâng cao chất lượng. Vì thế, dự kiến thời gian tới điều kiện thành lập công ty kiểm toán phải có ít nhất năm kiểm toán viên.

Như ông nói, chất lượng dịch vụ một số công ty kiểm toán nhỏ chưa đạt, nhiều hợp đồng kiểm toán thiếu sót. Bộ Tài chính có định hướng gì về chinh sách quản lý để nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập thời gian tới?

Trong dự Luật kiểm toán độc lập, Bộ Tài chính đã đề nghị tăng cường chất lượng của đội ngũ kiểm toán viên hành nghề. Trước hết, theo yêu cầu mới, để trở thành kiểm toán viên, người hành nghề phải là những người thật sự kinh qua công tác kiểm toán ít nhất ba năm dưới sự giám sát của kiểm toán viên đã có bề dày kinh nghiệm. Mặt khác sẽ tăng cường số lượng kiểm toán viên tối thiểu của từng công ty nhằm đảm bảo quy mô đủ lớn để có điều kiện tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, đầu tư kỹ thuật công nghệ kiểm toán, thu hút người có trình độ…

Thêm vào đó sẽ có quy định ngay trong luật về trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán trong việc thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng. Ngoài ra sẽ chế tài xử lý mạnh và nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập để phòng ngừa, răn đe các vi phạm trong hoạt động này.

Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí FTS Accouting  phải không? Hãy click vào đây.

Nguồn VACPA