haiquan3

Câu hỏi :

Khi cung cấp dịch vụ (dịch vụ tư vấn, dịch vụ sửa chữa…) vào khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất có phải lập tờ khai hải quan không?

Trả lời

Theo Điểm 2 Điều 1 Nghị định 87/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Tại Điểm 2, Điều 16, Thông tư số 06/2012/TT-BTC có quy định các trường hợp không cần lập tờ khai hải quan:

“Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện tử thì không cần có tờ khai hải quan. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất.

- Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay”

Như vậy, trường hợp xuất khẩu các dịch vụ nêu trên vào khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất thì không cần lập tờ khai hải quan.