Thuế suất thuế nhà thầu khi chuyển giao công nghệ

chuyen giao cong nghe

Câu hỏi: Anh (chị) cho em hỏi, Công ty em có ký kết hợp đồng, chuyển giao công nghệ với một công ty nước ngoài có văn phòng đại diện ở Việt Nam. Khi thực hiện thanh toán , thì công ty em phải nộp thuế nhà thầu cho công ty nước ngoài đó. Anh (chị ) có thể hướng dẫn em cách tính thuế nhà thầu ? Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.

Công ty em có nghĩa vụ khấu trừ  thuế nhà thầu (Thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) để nộp vào ngân sách Nhà nước như sau:

-Thuế GTGT phải nộp = doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ (%) GTGT x thuế suất thuế GTGT

Trong đó:

+ Phí nộp hồ sơ: tỷ lệ (%) GTGT là 50%, thuế suất thuế GTGT là 10%.

+ Phí chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc: thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, *Nhưng do đây là hợp đồng chuyển giao công nghệ , nên công ty em không phải nộp thuế GTGT.

-Thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu

Trong đó:

+ Phí nộp hồ sơ: tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu là 5%.

+ Phí chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc: tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu là 10%.

Việc xác định doanh thu tính thuế GTGT được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 12, doanh thu tính thuế TNDN được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC.

Ketoanviet.net.vn