Thuế xuất đối với dịch vụ kinh doanh karaoke.

karaokeCâu hỏi:

Tôi kinh doanh dịch vụ Karaoke, khi khách đến hát tôi thường tính giờ để thu tiền , tôi biết thuế xuất  TTĐB của dịch vụ này là 30% . Tôi tính thuế nộp trên tổng doanh thu giờ hát nộp cho cơ quan thuế đúng có đúng không, vì hiện nay thấy chưa có văn bản quy định như vậy.

Trả lời:
Ngày 11/6/2013, Tổng cục Thuế có công văn 1913/TCT-CS hướng dẫn về giá tính thuế TTĐB nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Khoản 9 Điều 5 Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 và Khoản 9 Điều 5 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế TTĐB về thuế TTĐB thì:

Đối với kinh doanh vũ trường, mát-xa và ka-ra-ô-kê, giá làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB là doanh thu chưa có thuế GTGT của các hoạt động trong vũ trường, cơ sở mát-xa và karaoke, bao gồm  cả doanh thu của dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác đi kèm (ví dụ tắm, xông hơi trong cơ sở mát-xa)”.

Ketoanviet.net.vn