Chính phủ yêu cầu xử lý nợ xấu có hiệu quả thực chất

images (3)

Chính phủ cũng yêu cầu NHNN tích cực điều hành tăng trưởng tín dụng để thúc đẩy hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10 vừa ban hành, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chủ động thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, hợp lý, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô; tích cực điều hành tăng trưởng tín dụng để thúc đẩy hỗ trợ sản xuất kinh doanh; xử lý nợ xấu có hiệu quả thực chất; duy trì ổn định tỷ giá ngoại tệ và thị trường vàng.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo toàn ngành tập trung công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt cao nhất kế hoạch đề ra. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Tăng cường thực hiện các biện pháp chống nợ đọng thuế. Phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xử lý các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, giả mạo hồ sơ giấy tờ để chiếm đoạt thuế; rà soát tình hình, quản lý, giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ theo đúng pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện đầu tư kinh doanh hiệu quả; có giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, nhất là giải quyết vướng mắc để đẩy mạnh việc giải ngân các dự án đầu tư công theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng công tác thống kê, bảo đảm tính chính xác và đồng bộ của các số liệu kinh tế – xã hội, phục vụ công tác theo dõi, đánh giá, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thành Hưng

Theo Trí Thức Trẻ