Cần chứng từ gì để được chấp nhận chi phí vé máy bay ?

Ve-may-bay-di-Ba-Lan

Câu hỏi: Công ty tôi thường xuyên phát sinh chi phí mua vé máy bay cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy chúng tôi cần có chứng từ gì để được tính các khoản chi này vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

      Trả lời: Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3997/TCT-DNL ngày 16/9/2014 “V/v chính sách thuế” hướng dẫn vấn đề này như sau:

-       Trường hợp Công ty trực tiếp mua vé máy bay cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là: Vé máy bay, thẻ lên máy bay (boardinh pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của Công ty. Nếu Công ty không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì phải có giấy điều động đi công tác.

-       Trường hợp cá nhân tự mua vé máy bay, thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng mang tên cá nhân, sau đó về thanh toán lại với Công ty thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có đủ hồ sơ, chứng từ sau đây chứng minh khoản chi này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh:

                 + Vé máy bay, thẻ lên máy bay (trường hợp thu hồi được thẻ)

                 + Các giấy tờ liên quan đến việc điều động người lao động đi công tác có xác nhận của Công ty, quy định của Công ty cho phép người lao động thanh toán công tác phí bằng thẻ cá nhân do người lao động được cử đi công tác là chủ thẻ và thanh toán lại với Công ty.

                 + Chứng từ thanh toán tiền vé của Công ty cho cá nhân mua vé kèm theo chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân đó.