Hướng dẫn làm hồ sơ tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người vừa có thu nhập từ tiền công tiền lương vừa có thu nhập từ kinh doanh.

tax-credits

Câu hỏi:  

1. Anh/Chị có thể  hướng dẫn cách làm hồ sơ tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người vừa có thu nhập từ tiền công tiền lương vừa có thu nhập từ kinh doanh.

- Em làm việc tại 2 Công ty mà cả 2 công ty đều ký hợp đồng dịch vụ thì hồ sơ giảm trừ gia cảnh nộp tại Chi cục Thuế nơi cư trú có được không? Và việc cấp MST cho người phụ thuộc của đối tượng này như thế nào?

- Cá nhân ký hợp đồng dịch vụ khi làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh có phải nộp qua đơn vị chi trả thu nhập không ?

Vì hiện nay một số Chi cục Thuế đang yêu cầu cá nhân phải nộp qua đơn vị chi trả.

Cá nhân ký hợp đồng dịch vụ tự đi làm MST cá nhân có được không? Vì hiện nay 1 số cá nhân khi đi làm MST cơ quan thuế yêu cầu đơn vị chi trả phải làm.

Trả lời:

1. Theo hướng dẫn tại điểm b.2.3, khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Hồ sơ quyết toán thuế đối với cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công; vừa có thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; vừa có thu nhập từ kinh doanh trực tiếp quyết toán thuế khai quyết toán theo mẫu sau:

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

- Phụ lục mẫu số 09-2/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

- Phụ lục mẫu số 09-3/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

- Phụ lục mẫu số 09-4/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó…

Nơi nộp hồ sơ quyết toán: Theo hướng dẫn tại điểm c.2.3, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của  Bộ Tài chính thì nơi nộp hồ sơ quyết toán của cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công là Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập và cá nhân thuộc diện khai quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

- Người lao động trên thuộc trường hợp tự khai quyết toán thuế thì nộp hồ sơ quyết toán thuế theo hướng dẫn trên, kèm theo phụ lục 09-3/PL – TNCN (là phụ lục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.) đồng thời nộp kèm theo hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định.

Lưu ý: (Việc khai thông tin người phụ thuộc từ 15 tuổi trở lên bắt buộc phải có chứng minh thư hoặc hộ chiếu, do đó để đảm bảo quyền lợi cho cá nhân nộp thuế khi tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc cá nhân nộp thuế xin cấp chứng minh thư cho người phụ thuộc từ 15 tuổi trở lên)

Cơ quan thuế sẽ căn cứ hồ sơ trên để cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

- Cá nhân thuộc trường hợp được uỷ quyền quyết toán thuế thì hồ sơ giảm trừ gia cảnh nộp cho đơn vị trả thu nhập.

- Tại Điều 2, Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế.

Đối tượng áp dụng:

“- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, hàng hoá.

- Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

- Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật…

         

Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp trực tiếp, không qua đơn vị chi trả thu nhập, đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú”

Căn cứ hướng dẫn trên, bạn có thể tự đi đăng ký cấp mã số thuế và nơi nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú.

Ketoanviet.net.vn