Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn .

Scales justice and hammer on white background. Isolated 3D image

Câu hỏi:

Công ty tôi là công ty tnhh 2 thành viên, trong thời gian tới các thành viên có dự định bán phần vốn góp của mình. Khi thực hiện việc chuyển nhượng vốn này công ty chúng tôi còn thắc mắc 2 vấn đề sau mong được Cục thuế giải đáp để cty chúng tôi thực hiện cho đúng:

- Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn gồm có cá nhân đang cư trú và cá nhân không cư trú, thì thuế suất áp dụng cho 2 cá nhân này là bao nhiêu, cách tính thuế cụ thể cho từng trường hợp là như thế nào.

- Khi thực hiện chuyển nhượng vốn và để thực hiện nghĩa vụ thuế thì các cá nhân chuyển nhượng cần hoàn thiện những thủ tục giấy tờ gì.

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

 

1.     Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

1.1.Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn đối với cá nhân cư trú: Tiết d Khoản 1 Điều 11 Chương II Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập  tính thuế × Thuế suất 20%

1.2.Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn đối với cá nhân không cư trú: Khoản 1 Điều 20 Chương III Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định như sau:

     Thuế thu

TNCN phải nộp

= Tổng số tiền nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam × Thuế suất  0,1%

2. Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn:

2.1 Đối với cá nhân cư trú gồm:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn mẫu số 12/KK-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC).

- Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

- Tài liệu xác định trị giá vốn góp theo sổ sách kế toán, hợp đồng mua lại phần vốn góp trong trường hợp có vốn góp do mua lại.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

(Điểm b Khoản 4 Điều 16 Chương II Thông tư 156)

2.1 Đối với cá nhân không cư trú:

Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện khấu trừ thuế và khai thuế theo mẫu 03/KK-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC). Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là cá nhân thì chỉ khai thuế theo từng lần phát sinh không khai quyết toán thuế đối với nghĩa vụ khấu trừ.

(Điểm a.2 Khoản 4 Điều 16 Chương II Thông tư 156)

Ketoanviet.net.vn