Archive by category Khái Niệm

Mất Hóa Đơn GTGT Thì Phải Làm Sao

Mất Hóa Đơn GTGT Thì Phải Làm Sao

Câu hỏi: Doanh nghiệp tôi có làm mất hóa đơn mua dịch vụ của nhà cung cấp. Vậy xin cơ quan thuế cho hỏi.  Theo quy định …