Archive by category Hỏi – đáp

Câu hỏi: Công ty em trước là Công ty TNHH MTV  nay chuyển thành công ty Cổ Phần , Có hai mã sốThuế khác nhau. Công ty cũ của em …