Archive by category Kế toán xây dựng

Mất Hóa Đơn GTGT Thì Phải Làm Sao

Mất Hóa Đơn GTGT Thì Phải Làm Sao

Câu hỏi: Doanh nghiệp tôi có làm mất hóa đơn mua dịch vụ của nhà cung cấp. Vậy xin cơ quan thuế cho hỏi.  Theo quy định …

Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng – Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng – Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

   BỘ TÀI CHÍNH – BỘ XÂY DỰNG – BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …