I. DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

1. KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO THUẾ GTGT:

Số lượng hóa đơn, chứng từ/tháng Phí dịch vụ (vnđ/tháng) Ghi chú
Từ 50 đến 160 hóa đơn 300.000 Báo giá chính xác sau khi khảo sát
Từ 51 đến 100 hóa đơn 400.000
Từ 161 hóa đơn trở lên 600.000 – 1.000.000

 

2. KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Số lượng lao động cần kê khai Phí dịch vụ (vnđ/tháng) Ghi chú
Từ 01 đến 30 lao động 200.000 Báo giá chính xác sau khi khảo sát
Từ 31 lao động trở lên 300.000 – 500.000

 

3. LẬP HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Loại hình doanh nghiệp Số lượng hóa đơn/tháng Phí dịch vụ (vnđ/tháng) Ghi chú
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN Từ 01 đến 50 hóa đơn 1.200.000 Báo giá chính xác sau khi khảo sát
Từ 51 đến 100 hóa đơn 1.500.000
Từ 101 hóa đơn trở lên 1.500.000 – 4.000.000
SẢN XUẤT – GIA CÔNG Từ 01 đến 50 hóa đơn 2.000.000
Từ 51 đến 100 hóa đơn 2.500.000
Từ 101 hóa đơn trở lên 3.000.000 – 5.000.000
XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT Theo đặc thù và tính chất của các công trình 2.500.000 – 7.000.000

(Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Kế Toán Việt và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính)

 

4. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH – QUYẾT TOÁN THUẾ

Loại hình doanh nghiệp Phí dịch vụ (vnđ/tháng) Ghi chú
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – TƯ VẤN 3.000.000 Báo giá chính xác sau khi khảo sát
SẢN XUẤT – GIA CÔNG 4.000.000
XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 5.000.000

 

II. DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Kế Toán Việt và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính.

Nội dung dịch vụ:

  • Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán
  • Điều chỉnh và Hoàn thiện toàn bộ sổ sách kế toán
  • Lập báo cáo tài chính
  • Giải trình hồ sơ kế toán khi Quyết toán thuế Giá theo khảo sát thực tế

 

III. DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GTGT

Dao dộng từ 10% đến 15%, báo giá sau khi khảo sát.

 

IV. DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Từ 1 triệu đến 10 triệu. Phí dịch vụ kế toán trọn gói có thể được điều chỉnh dựa theo đặc thù hoạt động của doanh nghiệp

 

Thông tin cụ thể xin vui lòng liên hệ: 096.775.6768